SEZONA 2017/2018

  • PDF

Dragi prijatelji biljara pred nama je nova sezona. Svaki po?etak za svakog od nas ponaosob predstavlja biljarski gledano novi po?etak, Postavljaju se novi ciljevi, jedva ?ekamo zaigrati prvi turnir (i osvojit ga), raspitujemo se koliko ?e biti turnira, koji je sustav natjecanja....  Uvjetno re?eno "glave" u biljaru su planirali, lutali, svake godine novi sustav natjecanja jer stari nije valjalo i tako iz godine u godinu...Ova godine  je godina promjenau u svakom smislu. Po ?emu se ona razlikuje od prošlih. Moje je mišljenje da se razlikuje. Po?elo je sa klanovskim lobiranjem (ja bih takav pristup nazvao klaunovskim) sa ciljem osvajanja vlasti jer logi?no je da kada si na vlasti da lakše ostvaruješ postavljene ciljeve. Takav stav je zauzet i na izbornoj skupštini gdje se "partijskom" disciplinom glasovalo za ovo ili ono gdje gotovo da nitko nije razmišljao svojom glavom. Osobno nezadovoljan takvim pristupom startno sam se deklarirao i zauzeo stav o nezauzimanju nikakve pozicije nastoje?i dati primjer kako bi trebali djelovati. Zastupaju?i op?e interese smatrao sam a i dalje smatram da na taj na?in najbolje zastupam svoj osobni interes i interes kluba....U negativnom okruženju nismo uspjeli do kraja završiti Izbornu skupštinu. Nekompletiran UO je bio o?ito i nekompletiran i nekomponentan ostvariti osnovne ciljeve. Reorganizacija saveza se nametala sama po sebi. Statut i ostali akti nisu pratili promjene u zakonu. Kompleksnost problematike je nalagala hitne mjere koje su polu?ile o?itu potrebu zajedni?kog nastupa i isklju?ivanje klanovskog pristupa što je opet rezultiralo ono nama osnovno, igranje biljara.Nadam se u najskorijoj budu?nosti sa kompletiranim UO i NO, kompletirani, u sinergiji svih, da ?e mo ostvariti zacrtane ciljeve a to su reorganizacija saveza, uskla?ivanje statuta sa pozitivnim zakonskim propisima i svih ostalih potrebnih akata u savezu. Paralelno se MORAJU donijeti pravilnici koji reguliraju na?in odigravanja kako pojedina?nog tako i klupskog prvenstva Uvjeti natjecanja su ti koji igra?ima i klubovima generiraju njihovo prijavljivanje ili neprijavljivanje. Koji nam je cilj? Uvijek se deklarativno opredjeljujemo da je to omasovljenje. E pa vodimo ra?una o tome kada izra?ujemo pravilnike. Ponukan iskustvom MORAM naglasiti da pojedina?ni cilj nekoga nije cilj saveza . Odredimo se da su ciljevi saveza i naši ciljevi. To ?e nam pomo?i da kvalitetno odradimo zada?e. Što to zna?i za igra?e? To zna?i sudjelovanje u ovom ili onom rangu natjecanja gdje se zna tko pije i tko pla?a, gdje se unaprijed zna što ?e biti slijede?e godine, gdje ?e svatko sukladno interesu i sposobnostima prona?i i zuzeti svoje mjesto bilo u upravlja?koj strukturi bilo u rngu natjecanja.

Živjeli i sretno svima u novoj sezoni.

Berislv Šili?