Pravilnik o sustavu natjecanja 2015/16

  • PDF

Pravilnik o sustavu natjecanja za pojedince u natjecateljskoj sezoni 2015/2016

?l.1

Natjecanje se održava u 2 natjecateljska razreda. Natjecanje igra?a sa „A“ licencom i natjecanje igra?a sa „B“ licencom.

?l.2

Igra?i sa „A“ licencom su svi igra?i koji su u natjecateljskoj sezoni 2014/2015 ostvarili plasman me?u prvih 34 igra?a na natjecanjima Cro cupa.

Osim nare?enih prva dvojica plasiranih iz regije jug i prva 4 plasirana u regiji sjever u sezoni 2014/2015  su igra?i sa „A“ licencom.

Svi ostali su igra?i sa „B“ licencom.

?l.3

Igra?i sa „A“ licencom mogu igrati samo turnire „A“ kategorije (Cro cupove), dok igra?i sa „B“ licencom igraju regionalnu ligu, a mogu igrati i turnire „A“ kategorije pod uvjetom da su prethodno turniru „A“ kategorije odigrali turnir regionalne lige.

Iznimno igra?i sa „B“ licencom  mogu nastupiti na turniru Cro cupa ukoliko iz opravdanih razloga nisu mogli nastupiti na regionalnom turniru.

?l.4

Nakon završene sezone prva 24 natjecatelja na cro cupu formiraju prvu ligu koja se odigrava u cijeloj Hrvatskoj dok ostali igra?i ovisno o plasmanu na Cro cupovima i na regionalnim ligama  formiraju u regijama igra?e 2. i 3. Lige, i to na na?in da 2. Liga Jug ima 32 igra?a, 2.liga sjever ima 48 igra?a i 2.liga istok 24 igra?a.

Natjecatelji koji nisu ostvarili plasman  u prve 2 lige formiraju po regijama 3 ligu te polufinalisti 3 lige ostvaruju pravo nastupa na turnirima 2 lige.

?l.5

U sezoni 2015/16 ?e se održati 6 turnira Cro cupova i 6 regionalnih turnira i to na na?in da se igra po klju?u:

1 turnir 10-ball na cro cupu do 8 pobjeda a na regionalnom turniru do 7 pobjeda

2 turnir, straight pool na cro cupu do 100 a na regionalnom turniru do 75

3 turnir 8-ball, na cro cupu do 8 pobjed a na regionalnom do 7 pobjeda

4 turnir 9-ball, na cro cupu do 9 a na regionalnom turniru do 8 pobjeda

5 turnir 10-ball, na cro cupu do 8 , a na regionalnom do 7 pobjeda

6 turnir 10-ball, na cro cupu do 8, a na regionalnom do 7 pobjeda

?l.6

Mjesta odigravanja cro cupova : 3 u Zagrebu, 2 u Splitu i 1 u Osijeku i to na na?in da je 1 u ZG, 2 u ST, 3 u Os, 4 u ZG, 5 u ST i 6 u ZG.

Iznimno od klju?a turniri se mogu održati u jednom mjestu i dva puta zaredom (ovisno od mijenjanja platna na stolovima).

?l.7

Na turnirima Cro cupa dress code je tamnoplave ili crne platnene hla?e ispeglane na crtu sa cipelama iste boje i polo majica sa amblemom kluba.

Na regionalnim turnirima dress code duge hla?e (ne trenerka), cipele  i polo majica sa amblemom kluba.

?l.8

Nakon odigranih Cro cupova ?e se organizirati 4 turnira, po jedan za svaku disciplinu pobjednik kojih je prvak države za odigranu disciplinu.

Sudionici turnira su prvih 24 plasiranih sa Cro cupa, a nositelji su prva 4 najboljeplasirana nakon odigranih turnira  Cro cupa.

Zbrajanjem svih bodova dobiva se apsolutni prvak države u pool biljaru.

?l.9

Kotizacija za natjecanje na cro cupu iznosi 200 kn a na regionalnim turnirima 50 kn.

?l.10

Godišnja licenca za klubove iznosi 1200 kn a za igra?e „A“ i „B“ licence iznos je 100 kn.

Ukoliko prije natjecanja klubovili ili pojedini igra? nije uplatio licencu ili kotizaciju nema pravo nastupa.

                                                                                                                             Predsjednik odbora za Pool

                                                                                                                                             Ante Mori?